Aktualności
Dotacje unijne

Informujemy, że projekt „Plan Rozwoju Eksportu - szansą wejścia na nowe rynki zagraniczne dla BWNET Sp. z o.o." został zrealizowany przy udziale środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu" osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

ue